Privacy Verklaring

 

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website en voor de belangstelling die u in ons toont. Vertrouwelijkheid en bescherming van gegevens zijn een kwestie van zorg voor ons. Wij respecteren de privacy van degenen die een bezoek brengen aan onze website en, terwijl u ons bezoekt, willen wij ook graag dat u zich veilig en in goede handen voelt. Onze website kan links bevatten naar websites van andere partijen, die niet vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zoals hieronder zal worden beschreven.

Met deze privacy overeenkomst willen we u duidelijke en nauwkeurige informatie geven over de verwerking van uw persoonsgegevens.

 Persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie met betrekking tot u op basis waarvan u kan worden geïdentificeerd. Anonieme gegevens aan de hand waarvan iemand niet kan worden geïdentificeerd, worden daarom niet als persoonsgegevens beschouwd. Uw persoonsgegevens kunnen onder meer zijn :

  • Gegevens met betrekking tot uw identiteit (naam, voornaam, adres, btw-nummer, bedrijfsnummer, enz.;
  • Persoonlijke statusgegevens (telefoonnummer, persoonlijke e-mail, …);
  • Financiële gegevens (bankrekeningnummer, factureringsgegevens, …);
  • Gegevens met betrekking tot de uitvoering van een contract (voorwerp van het contract, factureringsadres, beroepsmatige gegevens, …);
  • Gegevens met betrekking tot het gebruik van elektronische apparatuur, zoals computers (wachtwoord, logingegevens, elektronische identificatiegegevens, factureringsgegevens, …);

Waarom wij uw gegevens nodig hebben:

  • Wij verwerken uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of post) of telefonisch te kunnen benaderen,
  • Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst/opdracht..

Hoe lang wij uw gegevens bewaren:

  • Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor wij uw gegevens hebben ontvangen.
  • Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
  • Voor onze boekhouding geldt een wettelijke bewaartermijn (belastingdienst) van 7 jaar.

Delen met anderen:

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek:

Op de website van DJ Ricardo Houtman (www.djricardohoutman.com) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, . Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden (anders dan Google Analytics) verstrekt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy-beleid van Google Analytics hier aan .

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over www.djricardohoutman.com te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen enkele invloed op.

DJ Ricardo Houtman heeft Google geen toestemming gegeven om, via ons verkregen Analytics-informatie, te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U hebt  het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar ons sturen. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen:

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. (U kunt dat herkennen door het groene slotje en de ‘https’ in de adresbalk van uw browser.) Ook onze email maakt gebruik van extra beveiligde verbindingen.

Als u de indruk heeft, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of als u aanwijzingen heeft van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons geregistreerde persoonsgegevens, neem dan contact  met ons op.

Procedure bij inbreuken:

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen is het in een enkel geval mogelijk dat de persoonsgegevens die worden verwerkt in verkeerde handen vallen als gevolg van menselijke fouten, computerfouten, enz.

Indien de inbreuk een hoog risico oplevert voor de rechten en vrijheden van de persoon, zullen we de betrokkenen onmiddellijk op de hoogte brengen van de feiten en maatregelen. We zullen ervoor zorgen dat de nodige stappen worden ondernomen om de privacycommissie van de inbreuk in kwestie op de hoogte te brengen binnen 72 uur na kennis te hebben genomen van de inbreuk, tenzij de inbreuk geen hoog risico vormt voor de rechten en vrijheden van de persoon. (Art. 32-34 van de AVG).

Toestemming:

Door gebruik te maken ons contactformulier geeft u ons toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde, op eenvoudig schriftelijk verzoek, in te trekken.

(We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen.)

Contact